Kurumsal

Şirket Profili

SDT A.Ş.; ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde Ar-Ge’ ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır.

SDT; uzmanlık alanları itibariyle, algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini, görüntü işleme ve analiz yazılımlarını, uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini, hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemlerini, kara platformları elektronik ünitelerini ve simülasyon ve eğitim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve bu sistemi 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiştir. ISO 9001:2008 standardının gereklerine uygun olarak kurulan SDT Kalite Yönetim Sistemi aynı zamanda mühendislik süreçlerinde IEEE/EIA 12207 ve MIL-STD-498 gereklerini, Konfigürasyon Yönetimi süreçlerinde MIL-STD-973 gereklerini karşılamaktadır.

SDT, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na doğrudan yaptığı projelerin yanı sıra Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın himayesinde yürütülen birçok projede ana entegratörlerle birlikte çalışmaktadır.

Organizasyon Şeması

Kalite Sistemi

SDT Kalite Yönetim Sistemi, müşteri gereksinimlerini beklentilerinin ötesinde karşılamak amacıyla ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerine uygun olarak kurulmuştur. SDT Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Proje yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünler ve uygulanan süreçler, sözleşmeler ile ilgili NATO ve uluslararası standartlara uyumlu sistematik ve disiplinli bir yapıda yürütülmekte; belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğu sağlanmaktadır.

Kalite Politikası

SDT A.Ş taahhüt ettiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getiren bir kurum olarak,

  • Süreçleri ve uygulamaları ile müşteri ihtiyaçlarını en uygun ve rekabetçi bir şekilde karşılamayı,
  • Çalışanları ile etkin ve verimli takımlar halinde ve ürünleri/çözümleri ile diğer şirketlerle bütünleyici güçlü işbirlikleri içinde dış ve iç pazarda sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
  • Tüm paydaşlarımızın (Müşterilerinin, çalışanlarının, hissedarlarının, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, iş ortaklarının) dengeli memnuniyetini sağlamayı, arttırmayı, sürekli kılmayı ve bunu yaparken geliştirdiği ve ürettiği ürünler ve hizmetler ile topluma güven vermeyi,
  • Şirket içi tüm fonksiyonların ölçüme ve iyileşmeye dayalı süreç yaklaşımıyla entegre çalışmasını ve verilerle yönetmeyi,
  • Kalite sistemi çerçevesindeki tüm çalışanlarının yetkinliklerini ihtiyaçlara uygun şekilde arttırıp yöneterek, şirket içi bilgi paylaşımına önem vererek çalışanların büyük bir bütünün parçası olması prensibi ile sürekli iyileşme ve gelişim odaklı olmayı, ilke edinmiştir.

Misyon

Ulusal ve uluslararası pazarda sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenilir yerli ürün ve mühendislik çözümlerini, paydaş memnuniyetini gözeterek sağlamak.

Vizyon

Tasarladığı ve ürettiği ürünler ile yurt içi ve yurt dışında tercih edilir, çalışanlarının, ortaklarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve toplumun memnuniyetini artıran, iş birlikleri ile iç ve dış pazarda büyüyen verimli ve etkin bir şirket olmak.

Kalite Belgesi ve Süreçler

Kalite Sistemi

ISO 9001:2008

Uyumluluk

AQAP 160

Yazılım Geliştirme

IEEE 12207

Konfigürasyon Yönetimi

MIL-STD-973

Proje Yönetimi

PMI Standards

Yazılım geliştirme ve doğrulama alt yapısı ön çalışmaları

DO-178B