ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı tarafından düzenlenen, SST – TORK 2017 Tasarım Çözüm Ortakları Proje Yönetim Çalıştayı, 24 Mayıs tarihinde Ankara’da yapıldı

Genel Müdürümüz Sayın Fatih ÜNAL, Konferans'ın sabah bölümünde Özgün Tasarım ve Yerlileştirme konulu panelde Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi adına katılım sağladı ve bir konuşma yaptı.