Füze Veri Toplama ve Kayıt Sistemi

Füze Veri Toplama ve Kayıt Sistemi

Veri Kayıt Sistemleri

Füze platformları için geliştirilen Füze Veri Toplama ve Kayıt Sistemi (FVTKS), füze üzerindeki aviyoniklerden alınan sayısal veri, video ve sensörlerden gelen analog verileri toplayıp kaydeden ve veri bağı üzerinden gönderen bir sistemdir. FVTKS, modüler yapısı sayesinde platformlarda ihtiyaç duyulan yeni arayüzlerin hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sisteme eklenmesine uygundur. Üzerinde bulunan bellek birimi çarpışma etkilerinde sağlam kalmakta ve mühendislik çalışmaları için çok değerli verilerin elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

VTB’den farklı olarak VKB, yüksek şok dayanımı ile çarpışma sonrası işlevini sürdürebilir yetenektedir. FVTKS ürünü ayrıca uçuş öncesi konfigürasyon yüklenmesi ve kayıtlı verilerin okunması amacıyla

Seçenekler

  • Yer tayin edebilme
  • Şifreleme kaabiliyeti
  • Şok kanalları için veri alabilme ve kayıt
  • özelliği

Ana Özellikler

  • Uçuş testleri esnasında güvenilir veri
  • alma/aktarma yeteneği