Veri Kayıt Sistemi

Veri Kayıt Sistemi

Veri Kayıt Sistemleri

VERİ KAYIT SİSTEMİ (VKS), temel olarak platformda oluşan sayısal kontrol verilerini, video ve ses sinyallerini kaydetmeyi amaçlar. Sayısal kontrol veri tiplerine MIL-STD-1553B, ARINC429, CAN ve Ethernet veri yolları üzerinden alınan veriler örnek gösterilebilir. Video arayüzleri ise PAL, NTSC, RS170, RS343, DVI, SDI ya da DisplayPort olabilmektedir. Sayısal kontrol verilerinin kaydı, veri haberleşme hatlarının doğrudan dinlenmesiyle olabildiği gibi, merkezi kontrol birimlerinin kayıt sistemine doğrudan veri yollaması şeklinde de gerçekleşebilmektedir.