Uydu ve İHA Sistemleri

Uzay ve hava platformlarından yapılan keşif ve gözetleme; operasyonel başarı için kritik öneme sahiptir. Bu yetenek; bölgesel farkındalık, görev/harekât planlama, hasar tespiti vb. süreçlerde kritik kazanımlar sağlamaktadır.

Uydu platformundan yapılan keşif ve gözetleme, geniş alanları belirli aralıklarla takip etme ve ilgi alanlarından farklı nitelikte bilgi toplama imkânı tanımaktadır.

SDT; yer gözlem uydu yer istasyonları konusundaki çalışmalarına GÖKTÜRK-1 askeri gözetleme uydu projesi ile birlikte başlamıştır. 2010 yılında ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak başladığı GÖKTÜRK-1 Projesinde SDT; Kullanıcı Servisi Alt Sistemi bünyesinde sistem mühendisliği, donanım ve yazılım entegrasyonu ve kullanıcı servisi yazılım geliştirme sorumluluklarını üstlendi. 2013 yılı sonunda başlayan GÖKTÜRK-3 Projesinde de ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak; aynı birimlerin geliştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan SDT; GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-3 uydularının yönetileceği Hava Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığı’nın kullanıcı servisi birimlerini geliştirmiş olacaktır.