Füze Lançeri
Kontrol Birimi

Fuze Lancer

Füze Lançeri Kontrol Birimi (FLKB), lançer içerisinde yer alan diğer elektronik birimleri kontrol eden, füzelerin platformla haberleşmesini tesis eden, füzeler ve lançerin bakım prosedürleri için gerekli elektriksel ve haberleşme arayüzlerini sağlayan ve tüm bu işlemler için gerekli güç dönüşüm ve dağıtım işlevlerini yerine getiren cihazdır. FLKB, lançerin envanter raporunun çıkarılması ve raporlanmasından başlayarak füzenin ateşlenmesi ve sonrasında güncellemeye kadar olan tüm işlemlerin güvenli şekilde yapılmasını sağlayan birimdir.

  • MIL-STD-1760 Standartlarına göre platform iletişim arayüzü
  • Seri arayüzler ile füze ile iletişim
  • Fırlatma birimiyle sağlanan gücün dağılımı ve kontrolü
  • Ateşleme ve güncelleme moduna yönelik gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
  • Fırlatma biriminde yer alan ekipmanlar için bakım arayüzü
  • RS-170 formatında videoların MFD platformlarında transfer özelliği
  • Farklı füze tiplerine göre CANBUS Arayüzü
  • Built – in Test (BIT) Capability. Yerleşik test yeteneği
  • Düşük Güç Tüketimi
  • Askesi Standartlara uyumlu

 

12 Missile Launcher Conrtol 3

12 Missile Launcher Conrtol 2

12 Missile Launcher Conrtol 1 1

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.