KGK: Kanatlı Güdüm Kiti Elektroniği

Kanatlı Güdüm Kiti KGK mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK83 ve 500 lb’lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Kit vasıtasıyla her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden hassas vuruş kabiliyeti kazandırılmaktadır. Tübitak SAGE tarafından tasarlanan KGKların Güdüm Elektroniği Bütünü’ne ait Kuyruk Bütünü, Ön altbütünü SDT A.Ş. tarafından üretilerek teslim edilmektedir. 

HGK 82 2

HGK 82 3

Diğer Mühimmat Güdüm Elektroniği

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.