Biz Kimiz

SDT A.Ş.; ODTÜ Teknokent yerleşkesi içerisinde Ar-Ge’ ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır.

SDT uzmanlık alanları itibariyle,

 • Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
 • Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
 • Uydu yer istasyonları, uydu sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
 • Hava platformları ve silah sistemleri ile elektronik/aviyonik sistemlerini,
 • Kara platformları elektronik ünitelerini,
 • RF Karıştırıcı sistemler, mühimmat güdüm elektroniği ve simülasyon/bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT, AS 9100 Rev D, TS EN ISO 9001 2015, AQAP 2310, AQAP 2210, CMMI - DEV Olgunluk Seviye 3 ve CMMI - SPM Olgunluk Seviye 3 gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini Sertifika ile belgelendirmiştir. SDT Kalite Yönetim Sistemi aynı zamanda mühendislik süreçlerinde IEEE/EIA 12207, IEEE 1220 ve MIL-STD-498 gereklerini, Konfigürasyon Yönetimi süreçlerinde MIL-STD-973 ve ANSI/EIA-649 gereklerini de karşılamaktadır.

As9100d Logo

Cmmi Dev Logo

Cmmi Spm Logo

SAHA ONA EMANET

Ülkemizin savunma sanayiisinde kilit bir oyuncu olan SDT
Milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünleriyle
sahanın her yerinde, görevinin başında.

 

SDT A.Ş taahhüt ettiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getiren bir kurum olarak,

 • Süreçleri ve uygulamaları ile müşteri ihtiyaçlarını en uygun ve rekabetçi bir şekilde karşılamayı,
 • Çalışanları ile etkin ve verimli takımlar halinde ve ürünleri/çözümleri ile diğer şirketlerle bütünleyici güçlü işbirlikleri içinde dış ve iç pazarda sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımızın (Müşterilerinin, çalışanlarının, hissedarlarının, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, iş ortaklarının) dengeli memnuniyetini sağlamayı, arttırmayı, sürekli kılmayı ve bunu yaparken geliştirdiği ve ürettiği ürünler ve hizmetler ile topluma güven vermeyi,
 • Şirket içi tüm fonksiyonların ölçüme ve iyileşmeye dayalı süreç yaklaşımıyla entegre çalışmasını ve verilerle yönetmeyi,
 • Kalite sistemi çerçevesindeki tüm çalışanlarının yetkinliklerini ihtiyaçlara uygun şekilde arttırıp yöneterek, şirket içi bilgi paylaşımına önem vererek çalışanların büyük bir bütünün parçası olması prensibi ile sürekli iyileşme ve gelişim odaklı olmayı ilke edinmiştir.

KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL UYARI

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi (“Site”), SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (“SDT”) aittir. Siteyi kullanımınızdan önce lütfen aşağıdaki koşullar ve uyarıları dikkatle okuyunuz. Site’ye erişim sağlamakla ve Siteyi kullanmakla aşağıda yer alan hususları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Site üzerinde yer alan diğer politika, kural ve koşullar işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarı’nın eki ve ayrılmaz bir parçası olarak uygulama alanı bulur.

SDT’nin Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarı üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 • Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’de yer alan her türlü görsel, yazılı ve sesli içeriklerin fikri ve sınai mülkiyet hakları SDT’ye ait olup; bu içerikler ilgili mevzuat uyarınca hukuki koruma altındadır. Bu içeriklere Site’de yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir hak, yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. İçerikler, SDT’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez, aktarılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, başka bir dile çevrilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz.
 • Site’de yer alan ve mülkiyet hakları SDT’ye ait olan ticari marka ve logolar, ilgili mevzuat uyarınca hukuken korunmakta olup; SDT’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerce herhangi bir amaç için kullanılamaz.
 • Site’de yer alan içerikler, ticari marka ve logolar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.
 • Site bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Site’nin ve Site’de yer alan herhangi bir içeriğin kullanımı sırasında ve/veya nedeni ile doğan zararlardan SDT ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
 • SDT, Site’de yer alan bilgiler ve içeriklerin herhangi bir amaç için uygun olarak kullanabileceği, doğruluğu, eksiksiz olması, güncelliği veya güvenirliği hakkında hiçbir taahhüt ve/veya garanti vermemektedir. Gecikmeler ve eksik veya hatalı bilgilerden doğabilecek zararlardan SDT hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Sitedeki bağlantılar aracılığıyla üçüncü kişilere ait web sitelerine ulaşmanız durumunda işburada yer alan hususlar sadece Site içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. SDT, Site aracılığı ile ulaşabileceğiniz üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında herhangi bir garanti vermez.
 • Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının bu yönde bir talebi olması halinde SDT, kullanıcının iznine gerek olmaksızın kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri derhal açıklama hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından Site ve/veya SDT sistemlerine yönelik herhangi bir siber saldırı ve/veya kötü niyetli işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde SDT, kullanıcının kimlik bilgilerinin tespiti de dâhil olmak üzere ilgili yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

 

SDT’nin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği savunma sektörü açısından bilgi güvenliğinin sağlanması hayati öneme haizdir. Şirketimiz bu hassasiyetin bilinci ile bünyesinde yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde kendisine, iç ve dış paydaşlarına ait bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini TS ISO/IEC 27001 standardı çerçevesinde kurduğu ve sürdürmekte olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Bu amaçla şirketimiz;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal, düzenleyici ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerine uyum sağlar.
 • Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek için bir risk yönetimi metodolojisi oluşturur, uygulanması ve sürekliliğini sağlar.
 • İş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ile sistemleri geliştirir, bu planları uygular, test eder ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenler.
 • Bilgi güvenliği performansını artırmak için kontrol hedeflerini belirleyerek, düzenli denetimler ve objektif ölçüme dayalı gözden geçirmelerle BGYS’ni sürekli iyileştirir.
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlar.

 

Sürdürülebilirlik

Dönüşüm

21. yüzyılın dinamik karakteristiğine uyumlu olarak, zamanla değişen ihtiyaçlara, hem hızla gelişen teknolojiyi hem de kurumsal ancak aynı zamanda çevik iş süreçlerini kullanarak, proaktif ve verimli şekilde yanıt verebilecek bir yapılanmaya geçiş hedeflenmektedir.

Tanınma

SDT’yi, geliştirdiği ürünlerle bütünleşik bir marka olarak, faaliyet alanına giren yurtiçi ve yurtdışı tüm sektörlerde tanınır hale getirmek hedeflenmektedir.

Odaklanma

Mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesiyle beraber, yenilikçi ürün ve çözümler ortaya konularak, müşteri portföyünün savunma yanında mücavir sektörleri ve ihracat potansiyelini de dikkate alarak genişletilmesine ve tüm iş süreçlerinde verimliliğe odaklanılması amaçlanmaktadır.

Vizyon

Savunma elektroniği ve/veya yazılımı alanlarında, Türkiye’de faaliyet gösteren tamamı özel sermayeli şirketler arasında ilk sırada yer almak.

Misyon

Savunma başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere; marka değeriyle tanınan, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik çözümleri sunmak.

Değerler

Yenilikçi

Gelecek vadeden yeni teknolojilerden ve güncel metodolojilerden yararlanarak, daha önce tasarlanmayanı tasarlar, geliştirilmeyeni geliştirir, uygulanmayanı uygular.    

Çevik

Hızlı ve kolay karar alır, kısa sürede eyleme geçer ve değişen şartlara zaman kaybetmeden uyum sağlar.

Verimli ve Etkin

Her türlü faaliyetini sonuçta katma değer yaratacak şekilde ve kaynak optimizasyonu yaparak gerçekleştirir.

Sürekli İyileşme ve Gelişim

Hem kurumsal anlayışını hem de faaliyetlerini; zamanın, sektörün, pazarın ve teknolojinin gereklerini yerine getirecek şekilde devamlı daha iyiye taşır.

Takım Ruhu

Ortak kurumsal hedefe erişmek maksadıyla özverili kolektif çalışma prensibini uygular ve destekler.

Çözüm Odaklı

Her türlü faaliyetini; geleceğe, hedeflere ve sonuçlara konsantre olan bir bakış açısıyla yürütür.

Partner

SDT gelecek hedeflerinde uzun süreli stratejik iş birlikteliklerine önem vermektedir.

Bu kapsamda, uzun yıllardır RF karıştırıcılar alanında TAMGÖR ile iş ortaklığını sürdürmekte ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ihtiyaç duyduğu karıştırıcı alanında ürünlerini sağlamaktadır. 2023 yılı içerisinde, simülasyon sistemleri alanında faaliyet gösteren CEY Savunma ve Simülasyon Sistemleri A.Ş. şirketinin hisselerinin tamamı SDT tarafından satın alarak, simülasyon alanında yatırımlara inorganik büyüme ile bir kabiliyet daha kazandırılmıştır. Yine 2023 yılının son günlerinde, Sirius Tasarım Laboratuvarı A.Ş firmasına %40 oranında pay satın alınarak ortak olunmuş ve ileri teknoloji temelli Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarına yatırım yapılmaya devam edilmiştir.

Tamgor Bordered

Cey Savunma Logo

Sirius Logo

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.