Video Kodlama Birimi

Video Kodlama Birimi

Füze Görüntü Çevrim Ünitesi (FGÇÜ) iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, füze içerisinde bulunan Görüntü Kodlama Birimi (GKB)’dir. Bu birim füzede bulunan görüntü kaynağından aldığı sayısal video verisini JPEG 2000 algoritması ile sıkıştırarak RS485 UART veriyolu üzerinden veribağı ve göbekbağı üzerinden Fırlatma Sistemi veya Lançer içerisinde bulunan Görüntü Çözümleme Birimi (GÇB)’ne iletir. İkinci bölüm lançer veya fırlatma sistemi üzerinde bulunan GÇB’dir. Bu birim GKB’nin gönderdiği veriyi açarak video görüntüsü sağlar.

 • Füze Arayıcılar ile sağlanan Video Sıkıştırma
 • (+) (-) %5 oranında veri çıktılarının doğruluğu
 • VDU üzerine (JPEG 2000 Formatlı) RS-485 sıkıştırılmış Video Çıkışı
 • VEU üzerine DVI Formatlı Dijital Video Girişi
 • VEU üzerine RS-170 Video Çıkışı ve RS-485 Dijital Video Girişi
 • VEU üzerinden veri kaynağının seçilme özelliği
 • VEU ve VDU’ya yüklenebilen Yazılım/Gömülü yazılımı ve Konfigürasyon için RS- 485 arayüzü
 • 2 Dereceden az gecikme.
 • FPGA bazlı tasarım
 • Düşük güç tüketimi
 • Askeri Standartalara uyumluluk

Video Kodlama 2

Video Kodlama 3

Video Kodlama 4

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.