Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 20.04.2020

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi (“Site”), SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) aittir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Üniversiteler Mahallesi ODTÜ Teknokent Titanyum C Blok No:37/1,-1/1 Çankaya-ANKARA adresinde kayıtlı adresi bulunan Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

  • Şirket tarafından Site aracılığıyla toplanılan ve işlenen kişisel verilerin türleri,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
  • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşabileceği,
  • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ve
  • İstekleriniz hakkında bize ulaşmak için seçenekleriniz

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Site’de yer alan iletişim formu ya da telefon numarası, e-posta adresi veya faks numarası aracılığıyla bizimle iletişime geçmeyi tercih ettiğinizde, kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Kişisel verileriniz bizimle iletişim kurduğunuz yönteme bağlı olarak telefon ile, e-posta ile, yazılı olarak ya da Site aracılığıyla toplanabilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizi tabloda yer alan amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlemekteyiz;

İlgili Kişi

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Ad, Soyadı, E-Posta Adresi, Talebinizde Paylaşabileceğiniz Diğer Kişisel Verileriniz

Soru ve taleplerinizin yanıtlanması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Şirket ile İletişim Adresleri (Telefon, E-Posta, Faks) Üzerinden İletişime Geçen Kişiler

Ad, Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Çalıştığınız Firma ve Unvanınız, Talebinizde Paylaşabileceğiniz Diğer Kişisel Verileriniz

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR

İnternet sitesi ya da e-posta aracılığıyla bizimle iletişim kurmanız halinde kişisel verileriniz yalnızca Şirketimiz veritabanında veri işleme amacıyla sınırlı olarak saklanacak olup; herhangi bir alıcı grubu ile paylaşılmayacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SAYFALARI VE HİZMETLER

Site’de yer alan ya da Site’de bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Politika kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site’de yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket’in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

4. GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Tercihleriniz ve Sahip Olduğunuz Haklar” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

5. TERCİHLERİNİZ VE HAKLARINIZ

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

  • Yazılı olarak Üniversiteler Mahallesi ODTÜ Teknokent Titanyum C Blok No:37/1,-1/1 Çankaya-ANKARA adresine,
  • kvkk@sdt.com.tr adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
  • sdtuzay@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

6. POLİTİKADA GÜNCELLEME

Bu Politikada değişiklik yapabiliriz. Politikanın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız. Bu Politikadaki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Politika Site’de yayınlandığında yürürlüğe girer.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.